BB codes

 • [B], [I], [U], [S] – tučné písmo, kurzíva, podčiarknuté a prečiarknuté

  Zalomený text bude tučný, kurzíva, podčiarknutý alebo prečiarknutý.
  Example:
  Toto je [B]tučný[/B] text.
  Toto je [I]kurzíva[/I] text.
  Toto je [U]podčiarknutý[/U] text.
  Toto je [S]prečiarknutý[/S] text.
  Output:
  Toto je tučný text.
  Toto je kurzíva text.
  Toto je podčiarknutý text.
  Toto je prečiarknutý text.
 • [COLOR=farba], [FONT=meno], [SIZE=veľkosť] – farba textu, písmo a veľkosť

  Zmení farbu, písmo alebo veľkosť zalomeného textu.
  Example:
  Toto je [COLOR=red]červený[/COLOR] a [COLOR=#0000cc]modrý[/COLOR] text.
  Toto je [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  Toto je [SIZE=1]malý[/SIZE] a [SIZE=7]veľký[/SIZE] text.
  Output:
  Toto je červený a modrý text.
  Toto je Courier New text.
  Toto je malý a veľký text.
 • [URL], [EMAIL] - Prepojenia

  Vytvorí odkaz pomocou zalomeného textu ako cieľa.
  Example:
  [URL]https://www.priklad.sk[/URL]
  [EMAIL]priklad@priklad.sk[/EMAIL]
  Output:
 • [URL=odkaz], [EMAIL=adresa] – Prepojenie (rozšírené)

  Prepojí zalomený text so zadanou webovou stránkou alebo e-mailovou adresou.
  Example:
  [URL=https://www.priklad.sk]Prejsť na example.com[/URL]
  [EMAIL=priklad@priklad.sk]Napíšte mi[/EMAIL]
  Output:
 • [USER=ID] – prepojenie profilu

  Odkazy na profil používateľa. Toto sa vo všeobecnosti vkladá automaticky pri zmienke o používateľovi.
  Example:
  [USER=1]Používateľské meno[/USER]
  Output:
  Používateľské meno
 • [IMG] - Obrázok

  Zobrazte obrázok pomocou zalomeného textu ako adresy URL.
  Example:
  [IMG]https://muu.sk/[/IMG]
  Output:
 • [MEDIA=stránka] – vložené médiá

  Vloží médiá zo schválených stránok do vašej správy. Odporúča sa použiť tlačidlo médií na paneli nástrojov editora.
  Schválené stránky: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, TikTok, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  Example:
  [MEDIA=youtube]kQ0Eo1UccEE[/MEDIA]
  Output:
  Tu by sa objavil vložený prehrávač YouTube.
 • [LIST] - Zoznamy

  Zobrazí odrážkový alebo očíslovaný zoznam.
  Example:
  [LIST]
  [*]Odrážka 1
  [*]Odrážka 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Záznam 1
  [*]Záznam 2
  [/LIST]
  Output:
  • Odrážka 1
  • Odrážka 2
  1. Záznam 1
  2. Záznam 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Zarovnanie textu

  Zmení zarovnanie zalomeného textu.
  Example:
  [LEFT]Zarovnané doľava[/LEFT]
  [CENTER]Zarovnané na stred[/CENTER]
  [RIGHT]Zarovnané doprava[/RIGHT]
  Output:
  Zarovnané doľava​
  Zarovnané na stred​
  Zarovnané doprava​
 • [QUOTE] - Citovaný text

  Zobrazí text, ktorý bol citovaný z iného zdroja. Môžete tiež uviesť názov zdroja.
  Example:
  [QUOTE]Citovaný text[/QUOTE]
  [QUOTE=Osoba]Niečo, čo povedali[/QUOTE]
  Output:
  Citovaný text
  Osoba said:
  Niečo, čo povedali
 • [SPOILER] - Text obsahujúci spoilery

  Skryje text, ktorý môže obsahovať spoilery, takže divák naň musí kliknúť, aby ho videl.
  Example:
  [SPOILER]Jednoduchý spojler[/SPOILER]
  [SPOILER=Názov spoileru]Spoiler s názvom[/SPOILER]
  Output:
  Jednoduchý spojler
  Spoiler s názvom
 • [ISPOILER] – Vložený text obsahujúci spojlery

  Umožňuje vám zobraziť text vložený medzi bežným obsahom, ktorý skrýva text, ktorý môže obsahovať spoilery a divák naň musí kliknúť, aby ho videl.
  Example:
  Ak chcete zobraziť obsah, musíte kliknúť na nasledujúce [ISPOILER]slovo[/ISPOILER].
  Output:
  Ak chcete zobraziť obsah, musíte kliknúť na nasledujúce slovo.
 • [CODE] - Zobrazenie programovacieho kódu

  Zobrazuje text v jednom z niekoľkých programovacích jazykov so zvýraznením syntaxe, ak je to možné.
  Example:
  Všeobecný kód:
  [CODE]Všeobecné
  kód[/CODE]

  Rich kód:
  [CODE=rich][COLOR=red]Rich[/COLOR]
  kód[/CODE]

  PHP kód:
  [CODE=php]echo $ahoj . 'svet';[/CODE]

  JS kód:
  [CODE=javascript]var hello = 'svet';[/CODE]
  Output:
  Všeobecný kód:
  Kód:
  Všeobecné
  kód

  Rich kód:
  Rich (BB code):
  Rich
  kód

  PHP kód:
  PHP:
  echo $ahoj . 'svet';

  JS kód:
  JavaScript:
  var hello = 'svet';
 • [ICODE] - Zobrazenie kódu inline programovania

  Umožňuje zobraziť kód vložený medzi bežný obsah príspevku. Syntax nebude zvýraznená.
  Example:
  Vložené bloky kódu [ICODE] predstavujú pohodlný spôsob[/ICODE] zobrazenia vloženého kódu.
  Output:
  Vložené bloky kódu predstavujú pohodlný spôsob zobrazenia vloženého kódu.
 • [INDENT] - Odsadenie textu

  Odsadí zalomený text. To môže byť vnorené pre väčšie odsadenia.
  Example:
  Bežný text
  [INDENT]Odsadený text[/INDENT]
  [INDENT=2]Viac odsadené[/INDENT]
  Output:
  Bežný text
  Odsadený text​
  Viac odsadené​
 • [TABLE] - Tabuľky

  Špeciálne označenie na zobrazenie tabuliek vo vašom obsahu.
  Example:
  [TABUĽKA]
  [TR]
  [TH]Hlavička 1[/TH]
  [TH]Hlavička 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Obsah 1[/TD]
  [TD]Obsah 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Output:
  [TABUĽKA]
  [TR]
  [TH]Hlavička 1[/TH]
  [TH]Hlavička 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Obsah 1[/TD]
  [TD]Obsah 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
 • [HEADING=úroveň] – Úrovne nadpisov 1 až 3

  Označí text ako štruktúrovaný nadpis na uľahčenie strojovej čitateľnosti.
  Example:
  [HEADING=1]Hlavný nadpis[/HEADING]
  Tento text patrí pod hlavný nadpis, ktorý sa používa na oddelenie primárnych častí článku.

  [HEADING=2]Vedľajší nadpis[/HEADING]
  Ak potrebujete rozdeliť primárne časti článku, použite vedľajší nadpis 2. úrovne.

  [HEADING=3]Podnadpis[/HEADING]
  Ak potrebujete ďalšie rozdelenie, môžete klesnúť na úroveň 3.
  Output:

  Hlavný nadpis​

  Tento text patrí pod hlavný nadpis, ktorý sa používa na oddelenie primárnych častí článku.

  Vedľajší nadpis​

  Ak potrebujete rozdeliť primárne časti článku, použite vedľajší nadpis 2. úrovne.

  Podnadpis​

  Ak potrebujete ďalšie rozdelenie, môžete klesnúť na úroveň 3.
 • [PLAIN] - Obyčajný text

  Zakáže preklad BB kódu na zalomenom texte.
  Example:
  [PLAIN]Toto nie je [B]tučný[/B] text.[/PLAIN]
  Output:
  Toto nie je [B]tučný[/B] text.
 • [ATTACH] - Vloženie prílohy

  Vloží prílohu na určené miesto. Ak je prílohou obrázok, vloží sa miniatúra alebo verzia v plnej veľkosti. Vo všeobecnosti sa vloží kliknutím na príslušné tlačidlo.
  Example:
  Thumbnail: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Output:
  Tu sa zobrazí obsah príloh.