Podmienky a pravidlá

Poskytovatelia („my“, „nás“, „náš“) služieb poskytovaných touto webovou stránkou („služba“) nezodpovedajú za žiadny obsah a účty vytvárané používateľmi. Odovzdaný obsah vyjadruje iba názory jeho autora.

Táto služba je dostupná iba pre používateľov, ktorí majú aspoň 16 rokov. Ak ste mladší, neregistrujte sa do tejto služby. Ak sa zaregistrujete pre túto službu, vyhlasujete, že máte tento alebo starší vek.

Všetok obsah, ktorý odošlete, nahráte alebo inak sprístupníte Službe (ďalej len „Obsah“), môže byť skontrolovaný zamestnancami. Všetok obsah, ktorý odošlete alebo nahráte, môže byť odoslaný overovacím službám tretích strán (vrátane, ale nie výlučne, služieb prevencie spamu). Neodosielajte žiadny Obsah, ktorý považujete za súkromný alebo dôverný.

Súhlasíte s tým, že Službu nepoužijete na odoslanie alebo prepojenie na akýkoľvek Obsah, ktorý je hanlivý, urážlivý, nenávistný, výhražný, spam alebo podobný spamu, môže urážať, obsahuje obsah pre dospelých alebo nevhodný, obsahuje osobné informácie iných, riziká porušenie autorských práv, nabádanie k nezákonnej činnosti alebo inak porušuje akékoľvek zákony. Ste plne zodpovední za obsah a akúkoľvek škodu, ktorá z tohto obsahu alebo vášho správania vznikne.

Akýkoľvek odoslaný obsah môžeme kedykoľvek odstrániť alebo upraviť, s dôvodom alebo bez neho, s upozornením alebo bez neho. Žiadosti o odstránenie alebo úpravu obsahu budeme vykonávať len podľa nášho uváženia. Môžeme kedykoľvek ukončiť váš prístup k celej Službe alebo ktorejkoľvek jej časti, s dôvodom alebo bez neho, s upozornením alebo bez neho.

Udeľujete nám nevýhradnú, trvalú, neodvolateľnú, neobmedzenú licenciu na používanie, publikovanie alebo opätovné zverejnenie vášho Obsahu v súvislosti so Službou. Ponechávate si autorské práva na Obsah.

Tieto podmienky sa môžu kedykoľvek bez upozornenia zmeniť.

Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, neregistrujte sa ani nepoužívajte Službu. Používanie Služby predstavuje súhlas s týmito podmienkami. Ak chcete svoj účet zrušiť, kontaktujte nás.